Det Almindelige Samfund

Det Almindelige Samfund er en evangelisk-luthersk menighet i Eigersund kommune. Menigheten har kirkebygg ved Krossmoen i Helleland. Den eldste delen av kirkebygget ble reist like etter menighetens grunnleggelse og sto ferdig i 1906.  I 2005 ble kirken utvidet med et større tilbygg.

Menigheten har stadig samme læregrunnlag som Den norske kirke, og var inntil 1890 en del av denne. Ønsket om å bevare og bringe videre den kristne arv og lære i tråd med evangelisk-luthersk bekjennelse, er grunnlaget for både menighetens og skolens eksistens.

Foruten gudstjenester alle søn- og helligdager, driver menigheten en rekke ulike aktiviteter for barn, unge og voksne.